+420 487 721 168 / Po-Pá: 8:00 - 16:00

Uplatnění reklamace

 

Uplatnění reklamace (reklamační list)

Kupující:

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Prodávající:

TGK-technika, sklo a umění s.r.o.
Skalice č.p.230  471 17 Skalice u České Lípy
IČ: 25007688

Reklamované zboží:

Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:

Popis závady:

 

Obsah balení při předání:

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

  1. a) oprava
  2. b) výměna
  3. c) sleva
  4. d) odstoupení od smlouvy

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v lhůtě 14 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.Datum uplatnění reklamace:                                          Podpis kupujícího:

 

Reklamační list ke stažení zde